Вирішення проблеми йододефіциту

партнерам
кошик
 
 

 


Перелік клінічних досліджень, науково-дослідних робіт і оцінок продукції під торговою маркою "Йодіс"

 

 1. Академія медичних наук України, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренко.

Вивчення впливу вживання води "Йодіс" на показники йодного дефіциту у дітей шкільного віку

Керівник - Зав. лаб. епідеміології ендокринних захворювань, доктор медичних наук В.І. Кравченко

 1. МОЗ України, Інститут екогігієни й токсикології ім. Л.І. Медвідя.

     Клінічна експертиза хліба, збагаченого йодом, під торговою маркою "Йодіс"

Керівник - Зав. відділом дієтології та клінічних досліджень медико-профілактичних засобів, доктор медичних наук П.А. Карпенко

 1. МОЗ України, Український НДІ медичної реабілітації та курортології, Український державний центр стандартизації та контролю якості природних і пре формованих лікувальних ресурсів.

НДР лабораторно-клінічних випробувань мінеральної лікувально-столової йодованої води "Йодіс"

Керівник Державного центру стандартизації та контролю якості природних і преформованих лікувальних ресурсів, к.х.н. Е.М. Нікіпєлова

 1. МОЗ України, Український НДІ медичної реабілітації та курортології, Український державний центр стандартизації та контролю якості природних і преформованих лікувальних ресурсів.

Висновок щодо встановлення стабільності складу, властивостей і термінів зберігання "Йодіс-концентрату"

Керівник Державного центру стандартизації та контролю якості природних і преформованих лікувальних ресурсів, к.х.н. Е.М.Нікіпелова.

 1. Міністерство освіти та науки України, Науково-дослідний інститут фітотерапії.

Міністерство освіти та науки України, Науково-дослідний інститут фітотерапії.

Керівник - Директор НДІ фітотерапії, доктор медичних наук О.Н. Ганич

 1. Міністерство освіти та науки України, Науково-дослідний інститут фітотерапії.

НДР "Йодіс-концентрат" для вагітних жінок і породіль"

Керівник - Директор НДІ фітотерапії, доктор медичних наук О.Н. Ганич

 1. СБУ України, Військово-медичне управління, Центральна поліклініка Військово-медичного управління Служби безпеки України.

Звіт про результати використання "Йодіс-концентрату" в умовах госпіталю СБУ

Керівник - Начальник Управління, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор М. Захараш

 1. Академія Медичних наук України, Інститут урології та нефрології.

Звіт про проведення клінічних випробувань лікувально-профілактичних бальзамів торгової марки "Сустагін" (що містять "Йодіс-концентрат")

Керівник - Лікар вищої категорії В.К. Спиридонов

 

 1. ГУ Науково-дослідний інститут екології людини та гігієни навколишнього середовища ім. А. Н. Сисіна РАМН (Російська Федерація).

Висновок за результатами гігієнічної оцінки "Сировини для виробництва йодованих продуктів" Йодіс-концентрат "(ТУ У 14326060, 003-98)

Керівник - Зав. лабораторією питного водопостачання, доктор медичних наук Р.І. Михайлова

 1. АМН України, Науковий центр радіаційної медицини, Інститут експериментальної радіології.

Звіт про науково-дослідну роботу "Біологічна активність мінеральної лікувально-столової води "Йодіс"

Керівник - Зав. лабораторією, доктор медичних наук, професор Л.А. Порохняк-Гановська

 1. МОЗ України, Національний медичний університет, кафедра гігієни харчування.

Експертиза технічних умов на мінеральну воду "Йодіс- концентрат"

Керівник - Зав. кафедрою гігієни харчування, доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії В.І. Ципріян

 1. Кримський Республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сеченова.

Тимчасові методичні рекомендації для експериментального застосування біологічно активного йоду у фізіотерапевтичному лікуванні хворих на базі Київської міської бальнеолікарні ("Йодіс-концентрат", ТУ У 14326060, 003-98)

Керівник - Директор інституту, доктор медичних наук, професор С.С. Солдатченко

 

 1. Республіка Болгарія, Міністерство охорони здоров'я.

Санітарний дозвіл на ввезення "Сировини для виробництва йодованих продуктів "Йодіс-концентрат"

Керівник - Головний Державний санітарний інспектор, доктор Тенчо Теньов

 1. Республіка Білорусь, Міністерство охорони здоров'я, Білоруський науково-дослідний інститут неврології, нейрохірургії та фізіотерапії.

Висновок за бальнеологічною оцінкою питної газованої йодованої води "Йодіс"

Керівник - Головний спеціаліст МОЗ РБ, керівник лабораторії фізичних методів лікування і курортології, лауреат Державної премії, академік БІА кандидат медичних наук Е.С. Кашицький

 1. Чеська Республіка, Міністерство охорони здоров'я.

Висновок до продукту - здорова вода "Йодіс"

Керівник - Директор відділу гігієни та епідеміології, RNDr Карла Ржігова

 1. Угорщина, Міністерство сільського господарства і регіонального розвитку, Головне відділення з ветеринарної санітарії та перевірці продовольства.
Висновок на видачу ліцензії на "Столову питну воду "Йодіс"

Керівник - Зав. відділом, доктор Шандор Елтетё

 1. Республіка Молдова, Міністерство здоров'я і Соціального Захисту РМ, Національний науково-практичний центр превентивної медицини.

Звіт про НДР за темою: "Вплив споживання йодованої води" Aqua unIQa "(містить"Йодіс-концентрат") на показники йододефіциту у дітей шкільного віку"

Керівник - Заступник директора ННПЦП, науковий директор, доктор хаб. медичних наук, професор Костянтин Спину